Palveleva suunnittelutoimisto

Yritysilmeen suunnittelu

Suunnittelemme yrityksellesi selkeän ja yhtenäisen visuaalisen yritysilmeen. Yritysilme muodostuu yrityksen toimintaa kuvaavasta yksilöllisestä logosta ja värimaailmasta sekä käytettävistä fonteista ja tyyleistä.
Suunnittelemme ja toteutamme yrityksellesi myös verkkosivut tai uudistamme jo käytössä olevia nettisivuja. Kun yritys käyttää kaikessa markkinoinnissaan samaa suunnittelutoimistoa,  yhtenäinen linja säilyy koko graafisessa ilmeessä netistä printtiin.

| liikemerkki ja logo | muut visuaaliset elementit | typografia | värimaailma | käyntikortit | lomakkeet | esityspohjat | verkkosivut | graafinen ohjeisto | ilmoitukset | julisteet | kutsut | pakkaussuunnittelu |

Painotuotteiden ulkoasusuunnittelu

Graafisiin palveluihimme kuuluvat painotuotteiden, kuten lehtien, kirjojen tai esitteiden, ulkoasun eli layoutin suunnittelu. Layout suunnitellaan sisältöä ja kohderyhmää vastaavaksi. Suunnittelussa päätetään kuinka julkaisuun asetellaan teksti, kuvat ja tyhjät kohdat. Lisäksi määritellään tekstityyppi ja -koko, otsikkotyypit ja formaatti. Painotuotteiden kohdalla valitaan myös mm. tarkoitukseen sopiva paperilaatu, painomenetelmä, kansilaatu ja sidonta.
Teemme painotuotteet kuvankäsittelyineen painovalmiiksi ja tarvittaessa hoidamme myös neuvottelut painotalojen kanssa.

| aikakausilehdet | sanomalehdet | kirjat | esitteet | manuaalit | flyerit | ilmoitukset | julisteet | kutsut | pakkaussuunnittelu |

Kuvituspalvelut

Kuvituksen avulla voi tiivistää, havainnollistaa, elävöittää, selkeyttää, syventää ja koristaa asiasisältöä. Kuvituskuva voi olla myös kertova kuva ilman tekstiä. Jos asioita on vaikea kuvailla sanallisesti niin kuvitus auttaa ja helpottaa asian ymmärtämistä. Visualisointia käytetään esimerkiksi teknisten laitteiden tai niiden toiminnan selventämisessä. Kuvituksen avulla voi myös tuoda helpommin esiin aineettomia asioita ja luoda oikeanlaisia tunnelmia.

| kirjakuvitukset | julistekuvat | kortit | kalenterit | lehtigrafiikka | informaatiografiikka | tekniikan visualisointi | asennus- ja kokoonpanokuvat | 3D-kuvat |

Koulutuspalvelut PK-yrityksille

Tarjoamme erilaisia koulutuspalveluita yritysten visuaalisen viestinnän tarpeisiin.  Koulutuksen muoto voi olla perinteinen luento tai halutessa työpajamuotoinen kokonaisuus. Myös klinikkamuotoinen koulutus onnistuu, jossa toimimme esimerkiksi markkinoinnin sparraajana ja annamme yrityskohtaista konsultointia. Yrityskohtaisessa koulutuksessa sisältöpainotukset voidaan sopia asiakkaan tarpeiden mukaan. Haluttaessa voidaan käyttää ja työstää asiakkaan omaa aineistoa.

| PhotoShop | InDesign | Illustrator | PowerPoint | valokuvaus | yritysviestinnän muotoilu | kuvankäsittely | visualisointi | havainnollistaminen | esittäminen |

< >